La dine verktøy gjøre jobben for deg!

VERKTØY & SYSTEMER

Hvilke verktøy og systemer du eller din bedrift har behov for avhenger av bedriftens størrelse, bransje og ambisjoner. Her har vi samlet noen av de viktigste verktøyene de fleste bedrifter har behov for.

Viktig!

Husk det er viktig å vurdere bedriftens behov og velge verktøy som passer best for bedriftens marked, kunder, mål og ikke minst dine ambisjoner. 

Effektiv kommunikasjon og forhandling er nøkkelen til suksess i mange områder, men i 2023 klarer du deg ikke uten et system!

Viktige verktøy

CRM & Salg

Kunderelasjonshåndteringsverktøy (CRM) for å håndtere kundeinformasjon og -kommunikasjon.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsverktøy: for å kommunisere med kollegaer og kunder, som e-post, chat og videokonferanser.

Prosjektledelse

Prosjektledelse verktøy: for å organisere og spore fremdriften på prosjekter, leveringer etc.

Dokumenter

Dokumenthåndteringsverktøy: for å lagre, organisere og dele bedriftens dokumenter.

Regnskap

Regnskapsverktøy: for å håndtere bedriftens økonomi, inkludert fakturering, regnskap og lønnssystemer.

Markedsføring

Markedsføringsverktøy: for å planlegge og gjennomføre markedsføringskampanjer og spore deres effekt.